OSC

Ananya Varshneya, ELE

Swastik Raghav, COE

CORE TEAM

Abhay Bagla, COE

Anuj Pathak, COE

Anushka Tiwari, ENC

Bhavneet Kaur, COPC

Diya Wadhawan, TSLAS

Hritish Mahajan, CSBS

Jai Raj Singh Ahluwalia, CIE

Kriti Goyal, BIOTECH

Kshitiz Aroraa, ENC

Navansh Krishna Goswami, ENC

Nipun Jain, COE

Ojas Kumar Singh, COE

Pranay Mathur, COE

Shivam Kumar, ECE

Shreya Gakhar, CSBS

Soham Bhardwaj, BIOTECH

Yashik Garg,COPC

Yashika Garg,TSLAS